Zaštita podataka-izjava o povjerljivosti

POVJERLJIVOST PODATAKA / POLITIKA PRIVATNOSTI

Pažljivo pročitajte ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice,  potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe naših internetskih stranica.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka, molimo vas dan nam se obratite.

Podaci o voditelju obrade osobnih podataka: voditelj obrade je društvo: BAMAG j.d.o.o.( vlasnik SvijetSatova.hr) OIB: 63620356518 Čalinec 89, 42243 Maruševec, e-mail: info@svijetsatova.hr. tel.0997707999.

Ova Izjava o povjerljivosti podataka (dalje u tekstu: Izjava) odnosi se na povjerljivost podataka koji su korištenjem internetskih stranica www.SvijetSatova.hr od strane korisnika, prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka društva BAMAG j.d.o.o. Potrebne podatke koje prikupimo koristimo isključivo u svrhu za koju ste nam dali privolu te te podatke koristimo radi obrade narudžbe, ponude i isporuke robe. Vaše podatke čuvamo u sigurnom okruženju.
Prikupljeni podaci se dijele na osobne i neosobne infomacije. BAMAG j.d.o.o. kao pružatelj usluga internetskih stranica SvijetSatova.hr  ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste "online" kao korisnik. U svrhu kupnje na daljinu (telefonom, porukom, e-mailom, putem Interneta) kupac daje svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, radi izvršavanja ugovora i predugovornih obavijesti u skladu s hrvatskim zakonima. Prilikom kupnje i registracije putem internetske stranice kupac potvrđuje prihvat Općih uvjeta i Pravila privatnosti koji su dostupni na internetskim stranicama. Kupac može dati svoje podatke za izvršavanje ugovora putem internetske stranice kroz registrirani profil ili kao gost.Osobni podaci kupaca, koji su dani prilikom kupnje, obrađuju se u svrhu realizacije ugovora, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja, narudžbe i dostave proizvoda. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, te ako je dana privola i u svrhu informiranja kupaca o novostima i ponudama, sve sukladno legitimnom interesu te u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Zadržavamo diskrecijsko pravo da ovu Izjavu možemo izmijeniti u svako doba, te da tako izmijenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na internetskim stranicama www.SvijetSatova.hr . Nastavak Vašeg korištenja ove Internetske stranice nakon izmjena, podrazumijeva da prihvaćate sve uvjete tako izmijenjene Izjave. Stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Izjavi, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

˝Osobne informacije˝ su informacije koje određuju točno pojedinog korisnika. Prilikom korištenja internetskih stranicama www.SvijetSatova.hr  možemo Vas za korištenje određene opcije zatražiti određene osobne informacije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj i sl. Ovisno o vrstama opcija koje želite koristiti na internetskim stranicama www.SvijetSatova.hr  neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da ne učinite dostupnima obavezne informacije za određenu opciju koja ih zahtijeva, neće vam biti dopušteno korištenje te opcije. Osobne informacije koristimo isključivo i samo kako bi Vam ponudili proizvode, unaprijedili rad internetskih stranicama SvijetSatova.hr  , osigurali provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta s vama, poboljšali naše oglašivačke i promocijske rezultate te poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, kao i u svrhu suradnje sa institucijama odgovornih za provođenje zakona.  BAMAG se ograđuje od eventualnog korištenja osobnih informacija od strane drugih osoba u bilo koje druge svrhe od navedene, te stoga ne može biti ni odgovorna za eventualnu štetu. ˝Neosobne informacije˝ su informacije koje ne određuju točno pojedinog korisnika. Ove informacije odnose se primjerice na podatke koju ste internetsku stranicu posjetili prije ili poslije nego li ste posjetili internetsku stranicu SvijetSatova.hr  , vrstu pretraživača kojeg koristite te vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija može se uz pomoć elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posjetite internetsku stranicu www. SvijetSatova.hr  . Neosobne informacije možemo bez ograničenja koristiti za rješavanje problema administriranja internetske stranice SvijetSatova.hr  , kako bismo poboljšali naše oglašivačke i promocijske rezultate te poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, analizu trendova, i suradnju sa institucijama odgovornih za provođenje zakona.
"Administrativne e-mail poruke" odnose se na korisničku aktivnost na internetskoj stranici SvijetSatova.hr  i uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda. Primanje ove vrste poruka je obavezno te se opcija primanja ne može isključiti od strane korisnika.˝Promotivne email poruke/pretplata na newsletter˝ oglašavaju proizvode te promotivne ponude ponude, takve poruke šalju se korisnicima koji su odabrali opciju primanja promotivnih email poruka i dali na njih privolu. U slučaju da ne želite primati takve poruke u bilo kojem trenutku možete otkazati primanje poruka slanjem email poruke s takvim zahtjevom na našu email adresu info@svijetsatova.hr. Više na https://svijetsatova.hr/pages/newsletter

Vašim osobnim informacijama na internetskoj stranici www. SvijetSatova.hr  možete pristupiti pomoću zaporke i korisničkog imena. S obzirom da je zaporka kriptirana preporučamo da nikome ne otkrivate vašu zaporku. Vaše osobne informacije se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.
Zbog prirode internetske mreže ne možemo jamčiti potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s internetske stranice www. SvijetSatova.hr  pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje bilo koje treće osobe koja takve povjerljive informacije neovlašteno primi i koristi ili neovlašteno otuđi. Informacije koje ste objavili na javnim dijelovima internetske stranice www. SvijetSatova.hr  mogu također biti dostupne drugim korisnicima i trećim osobama, te se kao takve mogu bez Vašeg znanja pojaviti na drugim internetskim stranicama ili web pretraživačima, ni u tom slučaju nismo odgovorni za bilo kakvu eventualnu štetu. Ova Izjava odnosi se samo na korištenje informacija koje prikupljamo od Vas kao korisnika internetske stranice www. SvijetSatova.hr

Pravna osnova obrade podataka

privole koju daju posjetitelji web stranice. kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu,

ugovorne obveze prema klijentima

legitimni interes 

potrebe odgovora na marketinške upite

zakonska obaveza.

Pravna osnova je u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Podaci koje obrađujemo

-Osobni podaci(Ime prezime, adresa, email, kontakt) potrebni za otvaranje korisničkog računa na web stranici

-Osobni podaci potrebni za naručivanje proizvoda u online trgovini odnosno njihovu isporuku na zatraženu adresu.

-Podaci o kupnji, npr. kupljeni proizvodi, iznosi računa, način plaćanja, učestalost kupnje.

-Podaci iz korespondencije korisnika.

-Podaci o interakciji korisnika s web stranicom koji se prikupljaju korištenjem kolačića (cookies). Detalje o  kolačićima i njihovoj upotrebi možete nać na linku https://svijetsatova.hr/pages/kolacici

Čuvanje vaših podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaše osobne podatke koje dajete dobrovoljno pohraniti ćemo u našoj evidencijskoj bazi kupaca.
Vaše osobne podatke štitimo sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od bilo koje treće strane. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama pod ključem te sigurnim IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga  (trusted service provider). 

 Koliko dugo se čuvaju/obrađuju vaši podaci

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika, Društvo je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Društvo na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.
Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Dijelimo li tvoje podatke?
Društvo BAMAG j.d.o.o. surađuje s drugim kompanijama i partnerima s kojima smo u ugovornom odnosu. To zanači da ponekad djelimo Vaše podatke koji su neophodni za pružanje određenih usluga. Oni te podatke obrađuju u skladu s propisima koji su na snazi u državama članicama Europske unije (U skladu s uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka). Neki od tih pružatelja usluga imaju sjedište u trećim zemljama (SAD), pri čemu su usklađeni i odobreni za europsko-američki sustav zaštite podataka i time osiguravaju razine zaštite podataka koja su na snazi Europske unije. -Podatke koje djelimo su u svrhu: usluga plačanja, usluge narudžbe i dostave proizvoda, računovodstvene usluge, u svrhu pružanja IT usluga, ako je propisano zakonom i u svrhu ispunjenja mjerodavnog zakona i propisa. -Za bilo kakve dodatne informacije o podacima kontaktirajte me, stojim Vam na raspolaganju.

Vaša prava

U svakom trenutku imate pravo od nas zatražiti informaciju o Vašim osobnim podacima koristeći Vaše pravo:

  • na pristup osobnim podacima(možete pitati koje vaše osobne podatke koristimo, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade)     
  • tražiti ispravak netočnih osobnih podataka(Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni)                                                                                   
  • imate pravo na brisanje osobnih podataka(U navedenom slučaju ćemo bez odgađanja Vaše podatke obrisati, osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa u skladu s propisima)
  • na ograničenje obrade( --ispitanik osporava točnost osobnih podataka u tom slučaju će se obrada ograničiti na razdoblje koje je potrebno da se provjeri točnosti podataka; --obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;-podaci više nisu potrebni za obradu, ali ih ispitanik traži radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;--ispitanik je uložio prigovor te očekuje potvrdu o legitimilnostiobrade).        
  • na ulaganje prigovora kako obrađujemo Vaše podatke.
  • pravo na prenosivost Vaših podataka(imate pravo da prenesemo podatke na drugog voditela obrade). Navedena prava mogu biti ograničena u određenim situacijama - primjerice, u slučaju kada imamo zakonsku obvezu obrađivanja Vaših osobnih podataka.                                                        
  • Suglasnost/privolu za obradu osobnih podataka možete povući u bilo kojem trenutku, ako to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na Vašoj suglasnosti prije nego što je ona povučena.

Obratite se u svezi Vaših prava voditelju obrade osobnih podataka na e-mail: info@svijetsatova.hr. tel.0997707999 Voditelj obrade osobnih podataka obrađuje Vaše osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno.

Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr (AZOP).

Ažurirano 05.09.2020. godine.